HSV de Krabbe  te Burgh Haamstede

 

Start   

De Schelphoekkreek te Serooskerke  

Ten zuidenwesten van het Schouwse Serooskerke vinden we het natuurgebied “de Schelphoek” met daarin de Schelphoekkreek.

De Schelphoekkreek is een restant van een dijkdoorbraak tijdens de watersnoodramp in 1953. Het water in de kreek is zout.

De Schelphoek is in de eerste plaats een natuurgebied wat dient als rust- en fouragegebied voor waterwild. Tevens wordt vooral in de zomer het gebied gebruikt voor dagrecreatie en het op het gebied gelegen kamphuis voor verblijfsrecreatie.

Eigenaar van het gebied is Staatsbosbeheer . Het viswater is verpacht aan zowel beroepsvisser als aan hengelsportvereniging de Krabbe. De oppervlakte van het viswater is 17.25 ha.

Jaarlijks wordt door beide pachters pootaal uitgezet in de kreek. De hengelsportvereniging zet tevens jaarlijks forel uit.

De vissoorten die gevangen kunnen worden zijn paling en forel. ( het is verboden paling mee te nemen landelijk verbod )

Er mag gevist worden van 1 maart tot 1 november van één uur voor zonsopgang tot één uur na zonsondergang.                    

Nachtvissen is niet toegestaan.

 

Er zijn vergunningen voor één week of één vispas van HSV de Krabbe, Deze vergunningen zijn te verkrijgen bij de.  VV-kantoren in Burgh-Haamstede en Renesse.

Het is verboden de gevangen vis mee te nemen uitgezonderd twee forellen per persoon.


                                                                       

 

een vis uitzetting